Bez kategorii

Bez nauki ani rusz

Posted by on Mar 14, 2016

Obowiązek uczęszczania do szkoły spoczywa na każdym dziecku od siódmego do szesnastego roku życia. Szkoła zatem to instytucja bez której nie można się obejść. Jakie pełni zadania? Przede wszystkim kształci i wychowuje. Nauka staje się priorytetem, w realizacji którego nieodzowną rolę pełni nauczyciel. On to podczas lekcji dzieli się swoją wiedzą, starając się w jak najdoskonalszy sposób przekazać ją podopiecznym. Nauka daje możliwości realizacji na wielu podłożach, pozwala na rozwijanie własnych zainteresowań i pasji. Ciekawie prowadzone lekcje to nie tylko suche fakty, ale i radość uczestnictwa w dialogu grupowym, kooperacji z rówieśnikami. Szkoła to zaczątek prawdziwego życia, podwalina dorosłości. Od tego w jaki sposób zostaniemy do niego przygotowani, zależeć będzie w dużej mierze, jakimi ludźmi będziemy w przyszłości, jakim ideałom oraz wartościom zaufamy. Nauczyciel spełnia zatem ważną rolę w kreowaniu ludzkiego charakteru. Wychowanie to nie tylko rodzina, ale także szkoła – drugi dom. Szkoła od której nie tylko można, ale i należy wymagać pomocy. Poprzez edukację kształtuje się postawę dojrzałej osobowości – człowieka otwartego na innych, życzliwego oraz chętnego do niesienia pomocy bliźnim. Lekcje uczą miłości wobec Ojczyzny, uczą szacunku i...

Czytaj

Ciekawostki

Obraz współczesnej szkoły

Posted by on Lis 25, 2015

Zapewne niejedna osoba zauważyła, że szkoła często zawodzi oczekiwania i niejednokrotnie jest miejscem, które wręcz przeszkadza w rozwoju. Co jednak by się stało, gdyby ją zlikwidować? Czy edukacja i wiedza zostałyby na tym samym poziomie? Możemy mieć obiekcje co do słuszności tej instytucji, ale to właśnie szkoła zapewnia szeroki dostęp do nauki dla wszystkich i na równym poziomie. Publiczna edukacja, o którą dba państwo, to jedna z lepszych rzeczy dla społeczeństwa. Dzięki temu każdy ma szansę zdobyć ogólną wiedzę o życiu i świecie, poznać język – nie tylko ojczysty, lecz również obcy. Szkoła umacnia więzi międzyludzkie, kształtuje światopogląd i umiejętności interpersonalne. Nie jest to jedynie miejsce sztampowej, żmudnej nauki i zakuwania trudnych regułek. Ten wizerunek szkoły powinien zniknąć z naszej świadomości. W zamian powinniśmy spojrzeć na tę instytucję nieco łaskawiej. To ogromny trud utrzymać szkołę, nie tylko ze względów finansowych, ale także oświatowych. Narzekamy na szkolną biurokrację, ustawy i niezrozumiałe przepisy, ale to właśnie dzięki nim udaje się utrzymać odpowiednie standardy gwarantujące wszystkim obywatelom prawo do nauki i edukacji. Oczywiście, jest to urząd nie bez wad, lecz porównując dzisiejszy obraz dzisiejszej...

Czytaj

Informacje

Obraz współczesnej szkoły

Posted by on Lis 25, 2015

Zapewne niejedna osoba zauważyła, że szkoła często zawodzi oczekiwania i niejednokrotnie jest miejscem, które wręcz przeszkadza w rozwoju. Co jednak by się stało, gdyby ją zlikwidować? Czy edukacja i wiedza zostałyby na tym samym poziomie? Możemy mieć obiekcje co do słuszności tej instytucji, ale to właśnie szkoła zapewnia szeroki dostęp do nauki dla wszystkich i na równym poziomie. Publiczna edukacja, o którą dba państwo, to jedna z lepszych rzeczy dla społeczeństwa. Dzięki temu każdy ma szansę zdobyć ogólną wiedzę o życiu i świecie, poznać język – nie tylko ojczysty, lecz również obcy. Szkoła umacnia więzi międzyludzkie, kształtuje światopogląd i umiejętności interpersonalne. Nie jest to jedynie miejsce sztampowej, żmudnej nauki i zakuwania trudnych regułek. Ten wizerunek szkoły powinien zniknąć z naszej świadomości. W zamian powinniśmy spojrzeć na tę instytucję nieco łaskawiej. To ogromny trud utrzymać szkołę, nie tylko ze względów finansowych, ale także oświatowych. Narzekamy na szkolną biurokrację, ustawy i niezrozumiałe przepisy, ale to właśnie dzięki nim udaje się utrzymać odpowiednie standardy gwarantujące wszystkim obywatelom prawo do nauki i edukacji. Oczywiście, jest to urząd nie bez wad, lecz porównując dzisiejszy obraz dzisiejszej...

Czytaj

Nauka

Demografia a edukacja

Posted by on Mar 14, 2016

System szkolnictwa w ostatnich kilkunastu latach dotykały różne przemiany i reformy. Wprowadzono gimnazja, skrócono czas trwania liceum, technikum i szkoły zawodowej. Po każdej z nich ustalono nowe egzaminy, sprawdzające umiejętności nabyte przez kilka lat edukacji. Również poziom nauczania języków obcych uległ znacznej poprawie. Czy jednak trend ten w najbliższej przyszłości jest możliwy do utrzymania? Problemów, które ów tendencję mogą zaburzyć jest co najmniej kilka. Jednym z nich jest demografia. Z roku na rok rodzi się coraz mniej dzieci. Przyszłe roczniki szkolne staną się mniej liczne. Dlatego też jednym z pierwszych , który odczuje przemiany społeczne będzie nauczyciel. Mniejsze zapotrzebowanie na kadrę jest prognozą bezsprzeczną. Jest jednak szansa, by zwiększyć jakość edukacji wśród uczniów. Po pierwsze, klasy mniej liczne zawsze radziły sobie lepiej, osiągając wyższe wyniki. Po drugie, konkurencja wśród nauczycieli wymusi dobry poziom nauczania. Znakomitym uzupełnieniem szkolnictwa już teraz są korepetycje. Szanse na dodatkowe lekcje mogą przynieść korzyść każdej ze stron. Problemem zaporowym może okazać się cena, jednak i ona może być poparta wiedzą oraz kwalifikacjami. System indywidualnego nauczania może być również wspierany w przyszłości pod kątem systemowym. Poza tym taka...

Czytaj

Recent Posts

Prestiż studiowania

Prestiż studiowania

Mar 14, 2016

Wielu z nas, gdy zakończy się ich edukacja w szkole średniej, wybiera się na studia. Kiedy już dostają się na wymarzony kierunek, nagle okazuje się, że zajęcia przeprowadzane na uczelniach wyższych znacznie różnią się od tych, które odbywały się w liceum. Ze zdumieniem odkrywają, że nauczyciele akademiccy posługują się specjalistycznym językiem i nawet nie zamierzają tłumaczyć, co znaczą poszczególne słowa. Zmusza ich to do podjęcia działań, które mają na celu wdrążenie się w nową rzeczywistość. Odwiedzają biblioteki, czytają naukowe publikacje i w oparciu o słownik wyrazów obcych powoli dochodzą to tego, o czym w ogóle mówił profesor na poprzednich zajęciach. Wzrasta ich wiedza na temat własnego kierunku studiów i poznają tym samym prawdziwe znaczenie słowa studiowanie. Wszyscy jednak wiemy, że nie zawsze tak to wygląda. Wiele z osób podejmujących trud walki o tytuł magistra nie podchodzi do tego w taki sposób. Znamienita grupa studentów próbuje przemknąć przez 5 lat magisterki niepostrzeżenie, po jak najmniejszej linii oporu, żerując na pracy innych lub po prostu wybiórczo wybierając przyswajane informacje. Generują tym samym pokolenie młodych ludzi, którzy mimo wyższego wykształcenia nie są specjalistami w swojej branży, a jedynie posiadaczami dyplomu. Ten trend potęguje fakt, iż uczelnie dostają pieniądze za każdego ucznia, który utrzymuje ważność legitymacji. Borykające się z problemami finansowymi uniwersytety przymykają oko na bylejakość przygotowania młodych ludzi do podjęcia pracy zawodowej. Najgorzej jest na prywatnych uczelniach wyższych, którym w znamienitej większości zależy tylko na przelewach, więc przepchnąć na kolejny semestr potrafią nawet osoby, które dwa razy pojawiły się na zajęciach. Czy tak to będzie wyglądało już zawsze? Miejmy nadzieję, że nie, a studiowanie na powrót odzyska swój...

Dwujęzyczność od najmłodszych lat

Dwujęzyczność od najmłodszych lat

Mar 14, 2016

Dziś, gdy tak wiele osób wyjeżdża za granicę, a wielu cudzoziemców przybywa do naszego kraju, znajomość języków obcych wydaje się być ogromnym atutem. Coraz więcej pracodawców wymaga od nas chociaż komunikatywnej znajomości obcego języka. Najbardziej pożądany jest język angielski. Nie ulega przecież wątpliwości, że jest on na tyle popularny, że można go niemal nazwać językiem międzynarodowym. Osobom, które umieją porozumiewać się nie tylko w swoim ojczystym języku, z pewnością łatwiej jest znaleźć pracę, a co więcej, otrzymać wyższe wynagrodzenie oraz szansę na potencjalny awans. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o zatrudnienie za granicą, ale również w kraju, gdzie chociaż minimalnej znajomości języka obcego wymaga się już od osób pracujących niemal w każdej branży, na różnych stanowiskach, począwszy od ekspedientki, a skończywszy na prezesie międzynarodowej korporacji. Znajomość języków obcych często przydaje nam się nie tylko w życiu zawodowym, ale również prywatnym. Obecnie ciężko wyobrazić sobie udane wczasy za granicą, bez chociażby znajomości kilku podstawowych zdań w języku angielskim czy niemieckim. W końcu każdy z nas powinien poradzić sobie w sytuacjach takich jak zrobienie zakupów w obcym dla nas kraju czy zameldowanie się w hotelu. Niezwykle ważna jest również umiejętność zapytania o drogę w obcym nam języku. Taka podstawowa wiedza w tej dziedzinie z pewnością może uchronić nas przed przykrymi niespodziankami, jak na przykład zgubienie się w nieznanym mieście. Zarówno te już poruszone, jak i podobne do nich kwestie powinny nieustannie dawać nam do zrozumienia, że nauka języków obcych jest więc niewątpliwie jednym z najważniejszych etapów naszej edukacji. Niezwykle ważne jest też, że edukacja ta powinna się rozpocząć już od najmłodszych lat. Nie od dziś wiadomo, że dzieci dużo łatwiej i szybciej przyswajają wiedzę. Jeśli zaczniemy więc skłaniać nasze pociechy do nauki języków już w czasie przedszkolnym i szkolnym, to zyskamy pewność, że z biegiem lat ich wiedza w tej dziedzinie będzie się tylko poszerzać, a to z pewnością zaowocuje w ich...

Nauka języków obcych

Nauka języków obcych

Mar 14, 2016

Wiedza to klucz do sukcesu. Zatem czy warto uczyć się języków obcych? Na to pytanie każdy człowiek odpowiedziałby na pewno twierdząco. Jak można wyobrażać sobie życie w świecie bez znajomości przynajmniej jednego języka obcego? Gdyż umiejętność nawiązania kontaktu z innymi ludźmi byłaby całkowicie niemożliwa. Będąc członkami UE powinniśmy znać przynajmniej jeden język. Dlatego edukacja języków obcych jest niesamowicie ważna. Pierwszym argumentem, który świadczy o tym, że znajomość języków obcych jest istotna i potrzebna jest to, że praktycznie w każdym zawodzie jest wymagana znajomość jednego lub więcej języków. Znajomość języka obcego na pewno ułatwi nam znalezienie pracy atrakcyjnej i lepiej płatnej. Następnym przykładem może być fakt, że możemy biegle porozumiewać się z osobami zatrudnionymi bez korzystania z pomocy tłumacza, co może wybawić nas wielu trudnych bądź niezręcznych sytuacji. Ponadto wiele oprogramowań komputerowych z których korzystamy w miejscu pracy, wymaga znajomości języków obcych, a szczególnie języka angielskiego. Następnym argumentem to ogólna przydatność języków obcych. Szczególnie chodzi o język angielski oraz niemiecki, które stają się bardzo popularne i których znajomość np. zwalania z konieczności czytania napisów w czasie oglądania filmu, pozwala na oglądanie zagranicznych programów telewizyjnych, przeglądanie wiele obszerniejszych od polskich, anglojęzycznych i niemieckojęzycznych stron internetowych. Ostatnim argumentem jest możliwość szybkiego komunikowania się z ludźmi posługującymi się obcym językiem. Zwykle podczas przebywania za granicą. Dodatkowo osoby nie znające języka polskiego są także w Polsce i umiejętność porozumiewania się z nimi zwykle może okazać bardzo...

Edukacja inwestycją na przyszłość

Edukacja inwestycją na przyszłość

Mar 14, 2016

Szkoła, możemy rzec, to nasz drugi dom. Od małego spędzamy w niej wiele godzin, chętniej bądź nie, zgłębiając tajniki wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego. Szkoła kojarzy się nie tylko nauką, ale i przyjaciółmi, których spotykamy na poszczególnych etapach naszej edukacji, czasem beztroski, ale i wzmożonego wysiłku intelektualnego. Jaką funkcję pełni szkoła? Przede wszystkim uczy – rzecz oczywista i priorytetowa. Często słyszymy, że szkoła jest „nauczycielką życia”. Dlaczego? Ponieważ przygotowuje nas do życia w społeczeństwie, do uczestnictwa w kulturze. Daje nam szansę nie tylko podstawowego rozwoju intelektualnego, ale i możliwość rozszerzania swoich zainteresować oraz zamiłowań pozalekcyjnych i szkolnych. Co za tym idzie, ukierunkowuje nas na przyszłe życie zawodowe. Daje impuls przyszłym działaniom. Nauczyciel pełni niebagatelną rolę w kształtowaniu charakteru młodego człowieka. Nauka może być przyjemną formą spędzania wolnego czasu. Gdy nią nie jest, lekcje stają się udręką, walką pomiędzy „krzywdzonym ja”, a dumnym nauczycielem. Zadaniem pedagogów jest odkrywanie pasji wśród swoich podopiecznym. Nie każdy posiada zdolności owocnej nauki, każdy natomiast jest wyjątkowy, dysponuje indywidualnymi skłonnościami do robienia takich czy innych rzeczy. Lekcje wychowują, rozwijają osobowościowo. Uczą współpracy w kwestii relacji interpersonalnych. Przygotowują do dorosłego życia. Są wartością samą w sobie. Nauka – na każdym etapie edukacji – to dobra lokata inwestycyjna. Kształcenie poprzez zabawę może okazać się niemałą frajdą, przyjemnością, z której czerpiemy same...

Czy warto uczyć się w prywatnej szkole?

Czy warto uczyć się w prywatnej szkole?

Mar 14, 2016

Szkolnictwo prywatne jest dość dobrze rozwinięte w naszym kraju. W ostatnim dziesięcioleciu pojawiła się masa mniejszych i większych szkół prywatnych każdego rodzaju. Prywatne podstawówki, prywatne gimnazja, prywatne licea, prywatne technika, a także uczelnie wyższe to już standardowy obrazek w naszym kraju. Czy jest lepiej niż w szkołach publicznych? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ale trzeba to powiedzieć zdecydowanie: są ogromne plusy nauczania prywatnego. Program nauczania i sama nauka teoretycznie nie różni się od tej, którą możemy pobierać w zwyczajnej państwowej szkole czy uczelni. Jeśli dobrze wybierzemy swoją szkołę, mamy szansę na kontakt z wyjątkowo wykwalifikowaną kadrą nauczycielską. Wiedza, którą zdobędziemy będzie wysokiej jakość i z pewnością przyda się nam w przyszłości, a każdy nauczyciel czy wykładowca będzie podchodził do nas w sposób indywidualny. Nie ma jednak róży bez kolców. Szkolnictwo prywatne to również szkoły, które nie przykładają większej wagi do jakości materiału przekazywanego na lekcjach czy wykładach, a interesuje ich jedynie tak zwana satysfakcja klienta. Takie placówki traktują uczniów bądź studentów po macoszemu, zaliczając materiał pomimo braku jego odpowiedniego przyswojenia przez osobę uczącą się. Zdarza się również łapówkarstwo. Czy warto rozważyć propozycję prywatnych placówek? Z pewnością tak. Zazwyczaj lekcje i wykłady są rozplanowane mniej chaotycznie niż w placówkach państwowych, a podejście do ucznia jest bardziej indywidualne. Musimy jedynie wystrzegać się placówek, dla których liczy się tylko i wyłącznie zysk, a nie realna misja przekazywania...

Demografia a edukacja

Demografia a edukacja

Mar 14, 2016

System szkolnictwa w ostatnich kilkunastu latach dotykały różne przemiany i reformy. Wprowadzono gimnazja, skrócono czas trwania liceum, technikum i szkoły zawodowej. Po każdej z nich ustalono nowe egzaminy, sprawdzające umiejętności nabyte przez kilka lat edukacji. Również poziom nauczania języków obcych uległ znacznej poprawie. Czy jednak trend ten w najbliższej przyszłości jest możliwy do utrzymania? Problemów, które ów tendencję mogą zaburzyć jest co najmniej kilka. Jednym z nich jest demografia. Z roku na rok rodzi się coraz mniej dzieci. Przyszłe roczniki szkolne staną się mniej liczne. Dlatego też jednym z pierwszych , który odczuje przemiany społeczne będzie nauczyciel. Mniejsze zapotrzebowanie na kadrę jest prognozą bezsprzeczną. Jest jednak szansa, by zwiększyć jakość edukacji wśród uczniów. Po pierwsze, klasy mniej liczne zawsze radziły sobie lepiej, osiągając wyższe wyniki. Po drugie, konkurencja wśród nauczycieli wymusi dobry poziom nauczania. Znakomitym uzupełnieniem szkolnictwa już teraz są korepetycje. Szanse na dodatkowe lekcje mogą przynieść korzyść każdej ze stron. Problemem zaporowym może okazać się cena, jednak i ona może być poparta wiedzą oraz kwalifikacjami. System indywidualnego nauczania może być również wspierany w przyszłości pod kątem systemowym. Poza tym taka możliwość niesie ze sobą jeszcze jedną funkcję – wychowawczą. Tę rolę można potraktować jako uzupełnienie dydaktyki rodzicielskiej, dlatego tak ważny jest dobór odpowiedniej osoby z pośród tysięcy chętnych. Także dla dzieci nauka stanie się przyjemnością. Przyszłość edukacji może rodzić wiele obaw. Jednak to od nas samych, jakkolwiek jesteśmy z tym problemem związani, jak sobie poradzimy z czekającymi na nas...

Ucz się dziecko ucz, bo nauka to potęgi klucz

Ucz się dziecko ucz, bo nauka to potęgi klucz

Mar 14, 2016

Edukacja to bardzo ważny temat, od niej uzależnione jest całe życie człowieka. Z tego powodu na każde dziecko nałożony jest obowiązek szkolny. Nie każdemu jednak nauka szybko wchodzi do głowy. Składa się na to wiele czynników m.in.: narzucanie zbyt wielu obowiązków na uczniów, którzy zniechęcają się do nauki. Oczywiście, kartkówki, sprawdziany, prace domowe czy uczęszczanie na lekcje jest konieczne, jednak te przykre obowiązki można uatrakcyjnić. Wszystko zależy od nauczyciela, to dzięki niemu nauka może stać się zabawą. Ciekawe, wcześniej przygotowane zajęcia, łączące teorię z praktyką, to jest sposób na przełamanie szkolnej nudy. Sam zawód nauczyciela ma długą i bogatą historię, Dawniej nauczyciel był wychowawcą, mistrzem, stąd też cieszy się on obecnie tak dużym autorytetem. Nauczyciel nie powinien jednak budować swojego autorytetu na strachu, poprzez m.in.: stawianie do kąta, krzyczenie na uczniów, szantażowanie. Prawdziwy autorytet powinien zawsze przyznać się do faktycznie popełnionego błędu, uważnie słuchać swoich uczniów oraz, przede wszystkim, zarażać pasją. Nauczyciel powinien także wdrążać w relacjach między uczniami współpracę zamiast powszechnej rywalizacji. Porównywanie prac uczniów, wyróżnianie najlepszych zdecydowanie zaburza umiejętność współpracy, a przecież w wielu zawodach „praca w grupie” jest znacznie ceniona w CV. Z tego powodu już na etapie wczesnoszkolnym dzieci powinny być uczone przede wszystkim współpracy, rywalizację należy usunąć na dalszy plan. Konieczne jest zachęcanie dziecka do nauki już na wczesnym etapie szkolnym. Dzięki temu z przyjemnością będzie ono poszerzało swoją wiedzę coraz bardziej, zdobywając coraz to wyższe...

Wiedza kluczem do sukcesu.

Wiedza kluczem do sukcesu.

Mar 14, 2016

Edukacja i wykształcenie odgrywają bardzo ważną rolę w życiu społecznym, jak i zawodowym każdego człowieka. To dzięki wyuczonym i zdobytym umiejętnościom posługiwania się mądrością jesteśmy w stanie dojść w życiu do wielu rzeczy. Wiele osób już w wieku wczesnoszkolnym odkrywa swój kierunek rozwoju, czy to w danej dziedzinie nauki, czy zawodu, który w przyszłości będą wykonywać. Trzeba jednak pamiętać, że niezbędne lekcje nie są do pobrania jedynie w szkole, gdzie tak naprawdę zdobywamy podstawowy zbiór zagadnień i wprawę w korzystaniu z nich w życiu codziennym. Ponieważ jest to tak ważne dla młodych ludzi, ich rodzice starają się zadbać o dodatkowe wzbogacanie kulturowe i oświatowe swoich podopiecznych. Także, jeżeli chodzi o ich pasje czy hobby, takie jak na przykład fotografia, muzyka czy sport. Jest to o tyle istotne, że psychika i prawidłowy rozwój dziecka tego wymaga. Nauka jest potęgą, która pozwala nie tyle odnaleźć się w naszym coraz szybciej pędzącym naprzód świecie, ile jeszcze bardziej go napędzać i sprawiać, by nasza cywilizacja przekraczała kolejne progi rozwoju, jak i pokonywała coraz to większe bariery. Przy wyborze odpowiedniej ścieżki kariery naukowej, nie wolno zapominać o najważniejszej jednostce, dzięki której uczymy się szybciej lub wolniej. Nauczyciel — bo o nim mowa, jest osobą, która może nam w tym pomóc, wystarczy zasięgnąć opinii i przy odrobinie szczęścia trafimy na odpowiedniego, który pokieruje nas czy nasze dziecko w dobrym kierunku. Człowiek uczy się przez całe życie, jest to niepodważalny fakt, ale i bardziej się do tego przyłoży, tym miej później będzie musiał robić to na swoich...