System całościowy

System całościowy

Lut 21, 2014

Włodzimierz Malinowski – uczniowie powinni mieć poczucie, że są wolnymi ludźmi, cnota, przyjaźń, oświecenie; kryteria oceny ludzi – pożytek, jaki ta osoba przynosi społeczeństwu, poszanowanie słowa, miłość do ludzi Program liceum (do 1836) – 3 lata – studiowanie języków (ros, łac., niem., franc.) + matematyka, retoryka, historia, geografia – 3 lata – fizyka, historia, literatura + języki Elitarny charakter liceum przejawiał się w przywilejach absolwentów 6. 11. EDUKACJA DOMOWA • problem guwernerów – niski poziom, najczęściej cudzoziemcy (Niemcy, uczyli głównie czytani, pisania, j. obcych, etyki, obyczajów, dbali o tężyznę fizyczną) • 1725 – obowiązek pobierania przez dzieci szlachty nauk czytania i pisania • nakaz edukacji domowej – wielu nauczycieli, często niewykwalifikowanych • tendencja do izolowania dzieci od świata dorosłych, bo: – dziecko będzie bezkrytycznie małpować dorosłych – u dziecka może pojawić się zafałszowany obraz rzeczywistości • gruntowna edukacja często schodziła na dalszy plan • lata 30. i 40. XVIII wieku – za carycy Anny – kontrola edukacji domowej, kary za zatrudnianie nauczycieli bez certyfikatów, konfiskata majątków • za Elżbiety Pietrowy kary sporadyczne • co wykazały kontrole: – uczono bez programu nauczania – w programach brakuje podstawowych przedmiotów – uczniowie nie znają nawet ros. – brak kadr wychowawców • 1757 – ukaz regulujący zasady przyjmowania guwernerów (musieli zdać egzamin i otrzymać certyfikat Akademii Nauk lub Uniw. Moskiewskiego); nauczyciele bez papierów – ekstradycja; z egzaminu zwolnieni absolwenci seminariów i uniwersytetów • XIX – chciano znacjonalizować system edukacji domowej • 1804 – nakaz nauki w języki ros., guwerner mógł uczyć tylko tych przedmiotów, w których się specjalizował • po kampanii napoleońskiej -> Rosja zalana przez falę uciekinierów, którzy w tajemnicy zostawali guwernerami • 1870 – guwernerzy powołali organizację „Moskowskoje obszestwo wospitatielnic i uczitielnic” – opieka dla guwernerów, mieszkania, biblioteki, ośrodki dla emerytowanych guwernerów • czasopisma: 1862 – Guwiernantka 1890 – Wiestnik wospitatielia – tu krytyczny artykuł o guwernerach-cudzoziemcach System edukacji domowej przyniósł korzyści: – pojawiła się warstwa szlachty i arystokracji dwujęzyczna – ros. szlachta miała możliwość śledzenia najnowszej europejskiej myśli, kultury, wydarzeń – powstała grupa ludzi wykształconych, którzy swobodnie mogli czuć się na europejskich salonach EKSPERYMENT PEDAGOGICZNY LWA TOŁSTOJA • w Jasnej Polanie • miał wytknąć władcom niedoskonałości ich systemu • poprzedzony podróżami Tołstoja po Europie –...

Samorządy działają na podstawie prawa

Samorządy działają na podstawie prawa

Lut 9, 2014

Samorząd można określić jako decydowanie przez grupę ludzi o własnych sprawach niezależne od nadrzędnej władzy. Pojęcie to jest bardzo szerokie i obejmuje zarówno samorząd terytorialny, jak i przeróżne samorządy funkcjonale, które istnieją przy różnych wspólnotach, które działają na wielu polach, np. samorządy korporacyjne, organizacji, szkolne, akademickie czy rolnicze. Działania każdego samorządu, bez względu na jego umiejscowienie, musi być oparte na prawie. Dlatego ważne zapoznanie się z przepisami, które warunkują taką działalność. Samorząd terytorialny, czyli dotyczący osób zamieszkujących jakieś terytorium jest w Polsce oparty na ustawach. Są to ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim. W tych dokumentach zawarte są uregulowania, które wskazują nie tylko na właściwość terytorialną danego samorządu, ale też ustalają jego organy, sposób ich powoływania. Szczegółowo jest też wyjaśniona rola samorządów terytorialnych oraz ich zadania. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Tworzą ją ludzie, którzy zamieszkują na określonym terenie. Organem uchwałodawczym jest rada gminy, a wykonawczym wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Nazwa organu wykonawczego zależy od wielkości i rodzaju gminy. Dla gmin wiejskich jest to wójt, gminami miejskimi i miejsko-wiejskimi rządzi burmistrz, a gminami miejskimi powyżej 100 tys. mieszkańców – prezydent miasta. Do pomocy władza wykonawcza ma urzędników, którzy pracują w urzędzie gminnym lub miejskim. Samorząd jest bardzo ważnym elementem w państwie, bo zajmuje się bezpośrednio mieszkańcami i dba o ich dobrostan. Prawo samorządowe bardzo szczegółowo określa zadania poszczególnych szczebli samorządowych. Obecna struktura samorządowa istnieje od 1 stycznia 1999 r. i jest efektem reformy przeprowadzonej przez ówczesny...

Młodość a radość

Młodość a radość

Lut 7, 2014

Z tego wynika, iż miłość może być zarówno źródłem niewypowiedzianego szczęścia, jak i bezdennej rozpaczy. Granica między radością a rozpaczą jest płynna – emocje, jakie towarzyszą zakochaniu i przeżywaniu miłości są tak silne, iż niejednokrotnie wiodą zakochanego od przysłowiowego nieba do piekła bram, od śmiechu do łez. W podobnej sytuacji znajduje się Mały Książę, główny bohater opowieści – paraboli Antoine de Saint – Exupery’ego. Francuski pisarz stworzył piękną opowieść o przyjaźni i miłości. Wiele z jego spostrzeżeń weszło do potocznego języka i funkcjonuje na zasadzie porzekadeł, sentencji. Francuż twierdził, że miłość – aby rozkwitła – należy pielęgnować poprzez odpowiedzialność i uczciwość, należy troszczyć o miłość. Tylko wtedy może ona rozkwitnąć blaskiem i feerią barw. Miłość jest uczuciem kruchym, można ją zniszczyć z pozoru błahymi rzeczami np. drobnym jak mogłoby się wydawać kłamstwem, tak jak w przypadku Róży i Małego Księcia. Prawdziwa miłość wie jak przetrwać dramatyczne i ciężkie chwile. Pomimo, iż Mały Książę odszedł – nie ustała jego miłość do Róży. Gdy zobaczył inne róże w ogrodzie, wypowiedział pamiętne słowa ,,Jesteście piękne, lecz próżne. Nie można dla was poświęcić życia. Oczywiście moja róża wydawałaby się zwykłemu przechodniowi podobna do was. Lecz dla mnie ona jedna ma większe znaczenie, niż wy wszystkie razem”. Mały bohater pokochał Różę, troszczył się o nią, pielęgnował ją. Mówił, iż ją podlewał, przykrywał kloszem, osłaniał i dla jej bezpieczeństwa zabijał gąsienice. Również słuchał Róży, jej skarg, jej pochwał, a nawet jej milczenia, dlatego, iż była to …jego róża. Z biegiem czasu zrozumiał, iż Róża stanowi jego skarb, jest dla niego samego najważniejsza w całym wszechświecie, jest jego szczękiem i powodem do radości. Dlatego bardzo się lękał, iż bezpowrotnie ją stracił. Uświadomiwszy sobie miłość do róży zostawił swych przyjaciół i postanowił wrócił do jedynej na świecie ukochanej. Wtedy także zrozumiał, iż kwiaty to delikatne i słabe istoty, a najlepiej widzi się właśnie sercem, bo nieraz to, co niewidoczne dla oczu jest najważniejsze w życiu każdego człowieka. Prześledziwszy powyższe przykłady z całą pewnością możemy stwierdzić, iż źródłem szczęścia i radości i życiu człowieka mogą być różne, nawet z pozoru mało znaczące, błahe, najbardziej prozaiczne sprawy. To właśnie owe błahostki wywołują uśmiech na naszych twarzach. Radość sprawia, że ludzkie życie odsłania swoje najpiękniejsze...