O prawosławnych

O prawosławnych

Sie 25, 2014

Cerkownoje obrazowanie przyszło z kijowa(wywodziło się z konfliktów między praw.,a kat.-1596).podstawa dla nauki teologii był Arystoteles w inter.tomasza z a.Wpływ niem.fil.idealistycznej -ukształtował ros.sposób myślenia.(też w semin-Sidoński i Władysławlew wykładali ją na uniw. W pt, Jurkiewicz i Troicki w Moskwie, Michniewicz w liceum w Odessie).Tradycja relig-fil idealizmu w sem.dwa źródła-fil dążenie do wiedzy i pyt o istotę wiary.rodowód duchowy miało także liubomudrie.jego II zaaniem była krytyka wiary i teologii-straszne,bo zrodziło się w sem!atak młodych-reakcja obronna prof-uwspółcześnianie charakteru dogmatów wiary.w ros.teoogię weszły dwa kierunki-hist i fil.zj świeckich teologów (sołowjow-połączenie el.kat i praw na bazia fil, napisać na nowo dogmaty wiary chrzeć w kategoriach współ.mu fil, św.sofia, chomiakow) i duchownych filozofów.sposób myślenia Sołowjowa wszedł do tradycji myś teol.obok niego tradycja ortodoksyjna.nowy język w teologii.wpowadziła go nowa szkoła myslenia teolg.XIXw-przepaśc między ludem,a int.myśl świecka teol.coraz bardziej rozwjała się z C. Ortodok., była przesiąknięta fil.myślą zach. Polityka państwa wobec cerkwii-XIX c. Nie odgrywa żadnej roli-wpływ mieli starcy i wielcy proboszczowie-Joann kronsztadzki.C państwowa.imperium ros w XIX opiekunem i obrońcą świętego prawosławiaza alekI gruzja przeszła w ręce rosji.1821-powst greckie(turcy powiesili praw.patriar.)1827 pokój w Adrianopolu-Gr-niepodległość-opieka państw europ.Serbia-autonomia, Mołdawia i wołoszczyzna też.wobec własnej C.rosja nie prowadziła łagodnej polityki.za alekI-ober.i min.duch.deł-ks a. golicyn(zarządzał wszystkimi wyznaniami w R.)sam nie praktykował.I dekrety cara wobec C. human.:1801zniósł kary cielesne wobec duch.,1802-pozwoił duch. Kupować ziemię, 1821-zabronił brać do wojska synów duch(Elżbieta),1823-zwiększył 2-krotnie zarobki duch i założył fundusz emeryt.czasy alekI-moda na katol.wielu fr emeigrantów(poseł sardynii-joseph de maistre, ks a.czartoryski..katII udzieliła schronienia jezuitom-1773, w pt założyli szkołę.za alekI-wyruszali z misjami na syberię, do astrachania,saratowa, symferopola.w połocku mieli kolegium-przekształcone w ak.dorobili się majątku.C. Protestowała przeciwko ich działalności misyjnej i oskarżała o prozelityzm.1815-zabroniono im pobytu w pt, 1820-wyrzucono ich z R, skonfisowano majątek(3 mln.)Normalizacja polotyki wobec starob.-swoboda wyznania,ale nie mogli prowadzić działal.isyjnej(ine wyznania też-musieli przysięgać wierność monarchii iuznać wyższość C.)1814-zniesiono patrirchat gruziński-egzarchat.(z powodu braku patr.moskwy pattr.Gruzji był najwyższy w R. Co ją drażniło).Aleks.SZyszkow-I świecki przedstawiciel konser.C.opozycyjnej wobec władzy.razem z arakczajewem przekonali cara,że należy odwołać Golicyna z funkcji.Mik.I zlikwidował tow.biblijne(protest.charakt).w pocz.XIX problem katechizmu.Aleks.Irozwinął scholastykę w szkołach duch i wprowadził naukę religiiw szkołach świeckich.katechizmy są wynikiem reformacji(kat.w starciu z prot musili określić swoje dogmaty wiary).w praw.tradycji kat.nie były potrzebnealekI uznał,ze kat są potrzebne.napisał go Filaret ale nie spodbał się ober.wolał kat.piotra mohyły,pisany z chęcią...

Poezja Kochanowskiego

Poezja Kochanowskiego

Sie 24, 2014

Kochanowski głosi w „Pieśni świętojańskiej o Sobótce” tezę, iż człowiek może być naprawdę radosnym tylko na łonie przyrody, z dala od spraw wielkiego świata, ukryty w wiejskim zaciszu. Myśl ta jest swoistą receptą na powodzenie i szczęście: człowiek powinien umieć poprzestawać na małym, cenić sprawiedliwość, prostotę, nie pragnąc luksusów i bogactw. Należy żyć w zgodzie z Bogiem, ludźmi i rytmem przyrody, w duszy zachowywać ład i spokój, i przekazywać go innym. Idąc tokiem rozumowania Kochanowskiego, łatwo można odgadnąć, że wieś jest idyllicznym miejscem, gdzie człowiek może się realizować jako szczęśliwy, zadowolony z życia i pozytywnie do niego nastawiony rolnik. Na koniec chciałbym (chciałabym) przywołać inny utwór Mikołaja Reja, autora, na którego powoływałam (-em) się na początku. Nie bez powodu umieszczam „Żywot człowieka poczciwego”. Ciekawe jest bowiem to, iż pisarz, który w „Krótkiej rozprawie…” zdawał się użalać nad chłopem i jego niedolą, teraz głosi pochwałę życia wiejskiego! Nie bez znaczenia jest fakt, że Rej udziela tu wskazówek, jak powinno wyglądać życie szlachcica – ziemianina. „Żywot…” nie jest więc zakwestionowaniem tego, co usłyszeliśmy w pierwszym z omawianych utworów, ale raczej jego uzupełnieniem. Prawdziwy szlachcic – ziemianin (oprócz odbycia kilku podróży, wychowania według wartości filozofii stoickiej, w cnocie i moralności), aby osiągnąć szczęście powinien być od dziecka wychowany w atmosferze miłości i życzliwości. Miejscem gwarantującym spokój sumienia i dobre życie jest wieś. Pisarz wyraźnie pogardza dworskim życiem, nie podoba mu się klimat wielkopańskich salonów, obłuda i fałsz tam panujące. Najwspanialsze życie, pełne niezależności i swobody można wieść wyłącznie w otoczeniu pięknej przyrody. Jednak i na łonie natury szlachcic powinien wystrzegać się pychy, niepotrzebnej dumy, pogardy dla osób niższych stanem i urodzeniem. Uroki ziemskiego bytowania opisuje Rej bardzo sugestywnie. Szlachcic, który osiada na wsi, żeni się z panną równego sobie stanu, a następnie gospodarzy. Jego zajęcia zmieniają się zależnie od pór roku, ale każde z nich przynosi tyle samo rozkoszy. Czytamy więc o pracy w ogrodzie, w polu, czy o drobnych zajęciach domowych. Pisarz udziela dokładnych wskazówek, co powinno się kiedy robić „Bo gdy przypadnie wiosna, azaż owo nie rozkosz z żonką, z czeladką po sadokach, po ogródkach sobie chodzić, szczepków naszczepić, drobne drzewka rozsadzić, niepotrzebne gałązki obcinać, mszyce pozbierać, krzaczki ochędożyć, okopać, trzaskowiskiem osypać.” Szlachcic – ziemianin...

Pomocna dłoń adwokata

Pomocna dłoń adwokata

Sie 18, 2014

Osoby, które walczą o lepsze jutro dla siebie i swojej rodziny zapewne biorą pod uwagę wszelkie możliwe metody. Bardzo często dzieje się w ten sposób, że ludzie zmuszeni są do tego, aby samodzielnie zacząć działać tworząc własne firmy. Niekiedy takie pomysły okazują się być bardzo trafione, gdyż zaangażowanie, a także brak wyjścia pomagają przebić się przez rynek, który jest bardzo trudnym przeciwnikiem. Bardzo często okazuje się, że takie inspiracje jak bieda, głód kreują bardzo dobry wizerunek, który jeśli jest odpowiednio wykorzystany może doprowadzić do sukcesu. Motywacja taka jest zapewne bardzo budująca. Nie należy jednak rozpatrywać tego tylko pod jednym kątem, ponieważ założenie własnej firmy by zapewnić sobie i być może także i krewnym miejsca pracy to nie bułka z masłem. Trzeba przejść przez trudy rejestracji przedsięwzięcia w czym najlepiej pomoże doświadczony adwokat. Na to, aby móc stworzyć własną firmę trzeba także ogromnych inwestycji, w zależności od tego jaki rodzaj spółki ma zostać utworzony uwarunkowane są określone progi finansowe. Zapewne doświadczony prawnik, który nie raz obcował w takich sprawach będzie wiedział jak pomóc swojemu klientowi, podpowiadając odnośnie dokumentacji, umów czy konkretnych kroków, które należałoby podjąć. Nie jest to na pewno łatwe zadanie, a już na pewno nie jest ono dla wszystkich. Obchodzenie wszelkich kruczków prawnych to zadanie dla specjalisty, a przecież nie każdy, kto pragnie założyć własną działalność zna się na prawie. Gdyby tak miało być, każdy przedsiębiorca musiałby być z wykształcenia prawnikiem. Jak najbardziej nie tylko pomoc dobrej kancelarii adwokackie okazuje się być bardzo sensownym posunięciem w kwestii tworzenia firmy, trzeba także nieco bardziej pomyśleć o reklamie. To następny krok zaraz po utworzeniu nowego przedsięwzięcia, które w końcu ma prężnie się rozwijać....

Organizacje pozarządowe wypełniają społeczną lukę

Organizacje pozarządowe wypełniają społeczną lukę

Sie 15, 2014

Na początku działalności nie jest łatwo, aby faktycznie spełniać swoją funkcję. Organizacji pozarządowych w Polsce jest wiele, jednak tych prężnie i skutecznie działających jest znacznie mniej. Organizacje pozarządowe, nazywane inaczej NGO, bądź podmiotami Trzeciego Sektora to zrzeszenia, które działają na rzecz określonej grupy interesu. Istnieją organizacje poświęcone konkretnej tematyce – społecznej, lokalnej, młodzieżowej, kulturalnej i wielu innym. Dzięki pozyskiwanym funduszom – miejskim, unijnym, pochodzącym z różnego rodzaju instytucje organizacje mogą wypełniać lukę, jaką pozostawia po sobie liberalne państwo. Szczególny istotnym działaniem NGO jest funkcjonowanie w sferze kultury politycznej. Trzeci Sektor stanowi w ten sposób organ edukacyjny, uświadamiający rolę społeczeństwa w systemie politycznym, pełniący pewnego rodzaju czwartą władzę (obok wciąż silnie działających mediów). Prowadzone przez stowarzyszenia kampanie, mające na celu zwiększenie aktywności politycznej mieszkańców w wyborach, wzrost frekwencji, a przede wszystkim zainteresowanie działalnością samorządów z roku na rok przynoszą dobre efekty. Niestety, w wyborach samorządowych frekwencja wciąż zasmuca, jednak u jej podłoża leży wiele czynników, nie tylko brak wiedzy i świadomości. Stowarzyszenia z powodzeniem działają również w sferze kulturalnej. Dzięki sieci powiązań mogą organizować różnego rodzaju festiwale, wystawy, koncerty, plenery, a wszystko z założenia jest tworzone dla lokalnej społeczności. Spełniając podstawową rolę aktywizacji społecznej oraz gromadząc środki jedynie na cele statutowe, stowarzyszenia są bardzo potrzebnym i ważnym podmiotem. Niestety brak czasu i chęć utrzymania się, a bezzarodkowy charakter stowarzyszeń uniemożliwia im dalsze funkcjonowanie. Ratunkiem są funduszowe projekty, w których uwzględnia się wynagrodzenie dla zaangażowanych członków...

Prawo a samorządy

Prawo a samorządy

Sie 15, 2014

W wielu kwestiach decydowanie o własnym losie jest czymś zupełnie normalnym. W taki prosty sposób można wytłumaczyć pojęcie samorządów. Decyzje odnośnie dóbr publicznych są ustalane na specjalnych konferencjach, gdzie każdy pomysł ma znaczenie. W kwestii prawnej wszelkie tego typu spotkania, gdzie mają zapaść decyzje na przykład odnośnie budowy dróg, czy inne dość istotne aspekty muszą posiadać odpowiednią dokumentację. Jak najbardziej kwestie związane z przepisami prawa powinny być bardzo skrupulatnie odczytywane, nie jest więc niczym dziwnym obecność wykwalifikowanych osób, które z prawem są za pan brat. Dotyczy to nie tylko sprawy samorządów terytorialnych. Także w przypadku powoływania samorządu firmowego ustalane są określone warunki funkcjonowania, dalsze inwestycyjne plany, podpowiedzi i możliwe metody wyjścia z kryzysowych sytuacji. Znajomość prawa jest jak widać czymś niebywale istotnym. Nie jest wcale trudne poznanie przepisów i ustaw, które informują o konkretnym postępowaniu. W przypadku prowadzenia dobrze prosperującej, wielkiej firmy warto wziąć pod uwagę zatrudnienie nie tylko osoby odpowiedzialnej za księgowość, ale także adwokata, który pomoże w przypadku tworzenia umów, negocjacji, czy zabiegania o sprawy prawne takiej branży. Prawo nie dla każdego jest jednak tak łatwo przyswajalne, potencjalny zjadacz chleba niewiele zna jego przepisy, zwłaszcza dotyczące samego siebie. Jak wiadomo nie tylko obowiązki są do nas dostosowane, również i prawa, o które warto się ubiegać. W tym najlepiej pomoże dobry prawnik, który na pewno znajdzie sposób aby wyjść z każdej sytuacji, opierając się oczywiście o ustawy prawa Polskiego, które zawarte są w konstytucji. Współpraca z taką osobą nie musi kojarzyć się z wielkimi kwotami. Stała współpraca prawnika z firmą na pewno wyjdzie takiemu przedsięwzięciu tylko na...