Współpraca

Współpraca

Lip 10, 2012

Każdy człowiek jako jednostka stanowi część rozbudowanej sieci ludzkich powiązań, jaką jest społeczeństwo. Istota ludzka nie jest wolno krążącym w kosmosie atomem – jest odpowiedzialna za relacje, jakie łączą ją z innymi, a co najważniejsze, jest od nich zależna.

Networking

Networking

Lip 10, 2012

Networking jest formą nawiązywania kontaktów oraz utrzymywania pozytywnych relacji w celu wymiany informacji oraz wzajemnego wsparcia. Innymi słowy jest to budowanie sieci kontaktów, dzięki którym mamy możliwość rozwoju naszej kariery zawodowej. Nie chodzi tu jednak o płytkie, krótkotrwałe relacje czy spotkania z innymi osobami. Regułą skutecznego networkingu jest pielęgnowanie nawiązanych już kontaktów i dążenie do takich relacji z ludźmi, abyśmy właśnie wtedy, gdy potrzebujemy pomocy czy zgłębienia wiedzy na jakiś temat, mieli pewność, że mamy się do kogo zwrócić, jednocześnie odwzajemniając w przyszłości to, co sami otrzymaliśmy. Ideą naszego działania jest dzielenie się z innymi swoimi doświadczeniami, pomysłami i bycie dla innych wsparciem. Podczas spotkań członków klubu Promokraci właśnie na taką formę nawiązywania kontaktów kładziemy nacisk. Dzięki nieformalnemu charakterowi spotkań, członkowie będą mieli okazję swobodnie porozmawiać, poznać się nazwajem, wymienić się doświadczeniami, pomysłami, a także stworzyć zaplecze wzajemnego zaufania i akceptacji. Jest to doskonały sposób na zwiększenie swojej widoczności na rynku, jak również poznanie interesujących osób, gotowych do nawiązania współpracy przy realizacji wspólnych...

Rekomendacje

Rekomendacje

Lip 10, 2012

Networking nierozerwalnie wiąże się z płynącymi z niego korzyściami, jakimi są rekomendacje, na których w dużej mierze opierają się współczesne biznesy. Współpraca z osobami, które mogły się już gdzieś wykazać, które mają doświadczenie i zapał do pracy, przeradza się zwykle w sukces, na którym korzystają obydwie strony – zarówno zleceniodawca, jak i wykonawca....

Promokraci

Promokraci

Lip 9, 2012

Indywidualnie zdolni, wspólnie pomocni.

Synergia

Fakt, że zrzeszamy wśród swoich członków osoby z różnych branż, z różnymi doświadczenia i z różnymi pomysłami lubimy wykorzystywać do realizowania wspólnych projektów, podczas których każdy może wnieść coś od siebie i czegoś nowego się nauczyć.