Bez kategorii

Bez nauki ani rusz

Posted by on Mar 14, 2016

Obowiązek uczęszczania do szkoły spoczywa na każdym dziecku od siódmego do szesnastego roku życia. Szkoła zatem to instytucja bez której nie można się obejść. Jakie pełni zadania? Przede wszystkim kształci i wychowuje. Nauka staje się priorytetem, w realizacji którego nieodzowną rolę pełni nauczyciel. On to podczas lekcji dzieli się swoją wiedzą, starając się w jak najdoskonalszy sposób przekazać ją podopiecznym. Nauka daje możliwości realizacji na wielu podłożach, pozwala na rozwijanie własnych zainteresowań i pasji. Ciekawie prowadzone lekcje to nie tylko suche fakty, ale i radość uczestnictwa w dialogu grupowym, kooperacji z rówieśnikami. Szkoła to zaczątek prawdziwego życia, podwalina dorosłości. Od tego w jaki sposób zostaniemy do niego przygotowani, zależeć będzie w dużej mierze, jakimi ludźmi będziemy w przyszłości, jakim ideałom oraz wartościom zaufamy. Nauczyciel spełnia zatem ważną rolę w kreowaniu ludzkiego charakteru. Wychowanie to nie tylko rodzina, ale także szkoła – drugi dom. Szkoła od której nie tylko można, ale i należy wymagać pomocy. Poprzez edukację kształtuje się postawę dojrzałej osobowości – człowieka otwartego na innych, życzliwego oraz chętnego do niesienia pomocy bliźnim. Lekcje uczą miłości wobec Ojczyzny, uczą szacunku i...

Czytaj

Ciekawostki

Obraz współczesnej szkoły

Posted by on Lis 25, 2015

Zapewne niejedna osoba zauważyła, że szkoła często zawodzi oczekiwania i niejednokrotnie jest miejscem, które wręcz przeszkadza w rozwoju. Co jednak by się stało, gdyby ją zlikwidować? Czy edukacja i wiedza zostałyby na tym samym poziomie? Możemy mieć obiekcje co do słuszności tej instytucji, ale to właśnie szkoła zapewnia szeroki dostęp do nauki dla wszystkich i na równym poziomie. Publiczna edukacja, o którą dba państwo, to jedna z lepszych rzeczy dla społeczeństwa. Dzięki temu każdy ma szansę zdobyć ogólną wiedzę o życiu i świecie, poznać język – nie tylko ojczysty, lecz również obcy. Szkoła umacnia więzi międzyludzkie, kształtuje światopogląd i umiejętności interpersonalne. Nie jest to jedynie miejsce sztampowej, żmudnej nauki i zakuwania trudnych regułek. Ten wizerunek szkoły powinien zniknąć z naszej świadomości. W zamian powinniśmy spojrzeć na tę instytucję nieco łaskawiej. To ogromny trud utrzymać szkołę, nie tylko ze względów finansowych, ale także oświatowych. Narzekamy na szkolną biurokrację, ustawy i niezrozumiałe przepisy, ale to właśnie dzięki nim udaje się utrzymać odpowiednie standardy gwarantujące wszystkim obywatelom prawo do nauki i edukacji. Oczywiście, jest to urząd nie bez wad, lecz porównując dzisiejszy obraz dzisiejszej...

Czytaj

Informacje

Obraz współczesnej szkoły

Posted by on Lis 25, 2015

Zapewne niejedna osoba zauważyła, że szkoła często zawodzi oczekiwania i niejednokrotnie jest miejscem, które wręcz przeszkadza w rozwoju. Co jednak by się stało, gdyby ją zlikwidować? Czy edukacja i wiedza zostałyby na tym samym poziomie? Możemy mieć obiekcje co do słuszności tej instytucji, ale to właśnie szkoła zapewnia szeroki dostęp do nauki dla wszystkich i na równym poziomie. Publiczna edukacja, o którą dba państwo, to jedna z lepszych rzeczy dla społeczeństwa. Dzięki temu każdy ma szansę zdobyć ogólną wiedzę o życiu i świecie, poznać język – nie tylko ojczysty, lecz również obcy. Szkoła umacnia więzi międzyludzkie, kształtuje światopogląd i umiejętności interpersonalne. Nie jest to jedynie miejsce sztampowej, żmudnej nauki i zakuwania trudnych regułek. Ten wizerunek szkoły powinien zniknąć z naszej świadomości. W zamian powinniśmy spojrzeć na tę instytucję nieco łaskawiej. To ogromny trud utrzymać szkołę, nie tylko ze względów finansowych, ale także oświatowych. Narzekamy na szkolną biurokrację, ustawy i niezrozumiałe przepisy, ale to właśnie dzięki nim udaje się utrzymać odpowiednie standardy gwarantujące wszystkim obywatelom prawo do nauki i edukacji. Oczywiście, jest to urząd nie bez wad, lecz porównując dzisiejszy obraz dzisiejszej...

Czytaj

Nauka

Demografia a edukacja

Posted by on Mar 14, 2016

System szkolnictwa w ostatnich kilkunastu latach dotykały różne przemiany i reformy. Wprowadzono gimnazja, skrócono czas trwania liceum, technikum i szkoły zawodowej. Po każdej z nich ustalono nowe egzaminy, sprawdzające umiejętności nabyte przez kilka lat edukacji. Również poziom nauczania języków obcych uległ znacznej poprawie. Czy jednak trend ten w najbliższej przyszłości jest możliwy do utrzymania? Problemów, które ów tendencję mogą zaburzyć jest co najmniej kilka. Jednym z nich jest demografia. Z roku na rok rodzi się coraz mniej dzieci. Przyszłe roczniki szkolne staną się mniej liczne. Dlatego też jednym z pierwszych , który odczuje przemiany społeczne będzie nauczyciel. Mniejsze zapotrzebowanie na kadrę jest prognozą bezsprzeczną. Jest jednak szansa, by zwiększyć jakość edukacji wśród uczniów. Po pierwsze, klasy mniej liczne zawsze radziły sobie lepiej, osiągając wyższe wyniki. Po drugie, konkurencja wśród nauczycieli wymusi dobry poziom nauczania. Znakomitym uzupełnieniem szkolnictwa już teraz są korepetycje. Szanse na dodatkowe lekcje mogą przynieść korzyść każdej ze stron. Problemem zaporowym może okazać się cena, jednak i ona może być poparta wiedzą oraz kwalifikacjami. System indywidualnego nauczania może być również wspierany w przyszłości pod kątem systemowym. Poza tym taka...

Czytaj

Recent Posts

Jaką rolę pełni edukacja w życiu dziecka?

Jaką rolę pełni edukacja w życiu dziecka?

Mar 14, 2016

Nie da się przecenić wartości edukacji. Większość uczniów nie lubi szkoły, gdyż instytucje edukacyjne nakładają na nich obowiązki, jednak później, jako dorośli, często przekonują się, iż nie da się przecenić wartości wykształcenia. Doskonale wiedzą o tym fakcie rodzice, którzy wymagają od dzieci dobrych ocen, oraz zachęcają je do większego wysiłku i do zbierania jak największej ilości wiedzy i doświadczeń. Nauka procentuje w przyszłości, gdyż pozwala z jednej strony uzyskać lepszą pracę, rozwijać swoje umiejętności i poszerza możliwości, a z drugiej rozwija to, czego nie da się zmierzyć czy zapisać w CV – otwartość, samodzielność, zaradność. Tylko takie spojrzenie na szkołę i lekcje pozwoli dzieciom i nastolatkom zrozumieć, dlaczego edukacja jest obowiązkowa. Być może wręcz docenią to, że nauczyciel to osoba z większą wiedzą, ale również większym doświadczeniem, od którego warto się uczyć. Niestety, nauczyciel to zawód niedoceniany – często nawet rodzice zapominają, iż nauczyciele oprócz przekazywania wiedzy odgrywają w życiu swoich uczniów jeszcze inną, niezwykle ważną rolę. Chodzi o funkcję wychowawcy, pedagoga, a często wręcz psychologa. Szkoła jest przecież placówką edukacyjno-wychowawczą, co oznacza, iż dziecko pobiera w niej nie tylko naukę, a więc wiedzę, ale uczy się równie ważnego współżycia społecznego, szeroko rozumianej kultury, a także przyswaja wartości. Z tego powodu warto, by rodzice dokonywali świadomego wyboru szkoły dla swojego dziecka, a później zwracali uwagę na to, co dzieje się w szkolnym życiu pociechy. Szkoła bowiem jest dla ucznia drugim domem, a dorośli powinni zrobić wszystko, by ten dom uczynić...

Zajęcia dodatkowe dobrem dla dziecka czy rodzica?

Zajęcia dodatkowe dobrem dla dziecka czy rodzica?

Mar 14, 2016

Od kilku lat panuje trend posyłania przez rodziców swoich dzieci na wszelakie zajęcia dodatkowe. Są to naprawdę różne formy i typy takich zajęć, od nauki gry w szachy, poprzez tenis, na podstawach programowania skończywszy. Jest to coraz bardziej popularna metoda na rozwój dziecka, jak i możliwość swobodnej pracy czy wypoczynku dla rodzica. Jest tak, ponieważ coraz częściej opiekunowie wysyłają swoje pociechy na prywatne lekcje, często bardzo drogie, czy na darmowe fakultety organizowane przez rodzimą szkołę publiczną. Jest to rozwiązanie wygodne przede wszystkim dla rodzica, który dzięki temu zyskuje przede wszystkim czas wolny od zajmowania się dzieckiem. Niestety jest to coraz bardziej popularna metoda, która polega na wynajęciu prywatnego nauczyciela, którego zadaniem jest po prostu zająć się szkrabem jednocześnie czegoś go nauczyć. Niezaprzeczalnym faktem jest to, że taka dodatkowa nauka dla dzieci jest potrzebna, lecz nie w takiej ilości. Niestety jest to prawda, ponieważ dziecko przeciążone dodatkowymi obowiązkami jest zmęczone, osowiałe i smutne. Dzieje się tak dlatego, iż młody człowiek równie dużo czasu wolnego powinien poświęcać przede wszystkim na zabawę. Gry, czytanie książek, rozmowa z rówieśnikami rozwijają dziecko pod wieloma względami. Jest to przede wszystkim wyobraźnia i samodzielność dziecka. Umiejętności te niestety najszybciej rozwijają się właśnie w wieku przedszkolnym i szkolnym, kiedy to rodzice postanawiają jak najlepiej zorganizować swojemu podopiecznemu czas wolny. Zasada „wszystkiego po trochu, nic na siłę” sprawdza się w tej relacji znakomicie, pozwólmy się dziecku po prostu...

Nauka gry na instrumencie wpływa na naszą inteligencję

Nauka gry na instrumencie wpływa na naszą inteligencję

Mar 14, 2016

Czy muzyka łagodzi obyczaje? Z pewnością tak! Muzyka wpływa na nasz nastrój, wycisza nas, pozwala zebrać myśli ale też wpływa na nasz rozwój intelektualny i inteligencję. Lekarze pediatrzy zalecają matkom w ciąży słuchanie muzyki klasycznej, która podobno wpływa na lepszy rozwój płodu. Dzieci umuzykalnione, które od najmłodszych lat mają kontakt z muzyką i grają na instrumentach szybciej się uczą, są bardziej wrażliwe i kreatywne a przy tym bardziej skoncentrowane na osiągnięciu zamierzonego celu. Dziecko od młodzieńczych lat kształtuje więc swoje umiejętności miękkie – niezwykle cenne i poszukiwane na rynku pracy. Nauka gry na instrumencie wpływa również na poprawę motoryki i sprawności ruchowej dziecka. I tak gra na skrzypcach, flecie czy fortepianie jest dobrym ćwiczeniem dla dłoni. Dzieci mogą potraktować naukę gry na instrumencie jako rodzaj fizykoterapii przy drobnych urazach kończyn górnych. Jak rozpoznać czy Twoje dziecko jest umuzykalnione? Przede wszystkim ważne są długotrwałe obserwacje dziecka. Zwykle dzieci zainteresowane muzyką chętniej niż ich rówieśnicy podśpiewują sobie różne piosenki pod nosem. Zdarza się, że przy śpiewaniu klaszczą, podskakują w rytmie muzyki czy też tańczą. Jeżeli więc zauważyłeś naturalne predyspozycje muzyczne u swojego dziecka (dobry słuch, poczucie rytmu, czyste intonowanie dźwięków) koniecznie zapisz je na lekcje gry na instrumencie. Resztą edukacji muzycznej zajmie się nauczyciel. Granie na instrumencie wymaga sporej dozy cierpliwości i systematyczności. Ważne jest by nie poddawać się, wspierać dziecko i dopingować je na każdym etapie...

Nauczyciel w procesie edukacji

Nauczyciel w procesie edukacji

Mar 14, 2016

Chociaż dom powinien stanowić dla dziecka główne źródło wiedzy o świecie i zachowaniu, najczęściej wiedzę dziecko zdobywa w szkole. Ogromne znaczenie ma mądry odpowiedzialny nauczyciel- dopiero jego lekcje stanowią podstawę do kształtowania młodego człowieka. Nauka zazwyczaj odbywa się w szkole. Dzieci zebrane w klasach realizują plan nauczania odpowiedni dopasowany do ich wieku. Początkowo lekcje odbywają się w formie zabaw- aby w ten atrakcyjny sposób przemycić wiedzę, a nauka nie zaczęła się kojarzyć z czymś nieprzyjemny. W miarę rozwoju uczniów sposób nauczania ulega zmianie- pojawiają się prace domowe, samodzielne zadania, konieczność samokształcenia i indywidualnego zdobywania wiedzy. Kluczowe jest, aby nie zaburzać tego procesu ani go nie utrudniać, a mądry nauczyciel powinien tylko odpowiednio nim kierować. Może podawać inspirująca literaturę, podpowiadać w jakim kierunku podążać. Wskazać ogólny zarys rozwiązania naukowego problemu. Najważniejsze, aby wzbudzić w uczniu głód wiedzy i poczucie, że nie można spocząć na laurach. Proces uczenia się nigdy bowiem nie ustaje – cały czas musimy być otwarci na nową wiedzę. Świat nie stoi w miejscu i co dzień powstają nowe urządzenia lub są wydawane nowe przepisy- a my musimy temu wszystkiemu sprostać. Co więcej, z czasem to my stajemy się nauczycielami i mentorami- wskazując drogę naszym dzieciom. Jest to ogromna odpowiedzialność- od nas bowiem zależy jak ukształtujemy młodego człowieka. Czy uda nam się pokazać mu świat, tak jak my go widzimy i przekazać nasze wartości- czy zrobi za nas to ktoś inny, niekoniecznie po naszej...

Rzeczywistość w polskich szkołach.

Rzeczywistość w polskich szkołach.

Mar 14, 2016

W życiu prawie każdego rodzica przychodzi taki moment, kiedy musi podjąć jedną z najważniejszych decyzji w swoim życiu. Nie jest ona bardzo ważna dla niego, ale przede wszystkim dla jego dziecka, które będzie musiało zmierzyć się z konsekwencjami tego wyboru. Mówimy tu oczywiście o wyborze odpowiedniej szkoły dla swojego podopiecznego, niezależnie od tego, czy ma być to szkoła podstawowa, liceum czy technikum. Te wyższe stopnie oczywiście są już bardziej wyborem dziecka, ale jako rodzic i na nie mamy znaczący wpływ. Nauka w odpowiedniej szkole, która wykorzysta w pełni potencjał naszej pociechy jest nieoceniony, jednak czy aby na pewno taki łatwy i oczywisty? Najczęstszymi kryteriami, którymi kierują się opiekunowie, są na przykład: odległość placówki od domu, poziom nauczania, liczba i różnorodność zajęć dodatkowych dla uczniów i ogólna renoma szkoły. Najlepszym i sprawdzonym sposobem jest zasięgnięcie rady u znajomych czy sąsiadów, których dzieci już uczęszczają do szkół. Należy wtedy szczegółowo dopytać, jak odbywają się lekcje, czy ich dzieci są zadowolone, czy nie ma problemów natury logistycznej z docieraniem do szkoły. Można również zapytać, czy nauczyciel dobrze sprawuje swoją rolę, czy optymistycznie podchodzi do zajęć, czy pomaga dzieciom, a nie tylko zadaje niezliczoną ilość zadań. Niewątpliwie jest to trudny czas dla każdego rodzica i niestety bardzo stresujący, ponieważ zły wybór szkoły może dziecku bardzo zaszkodzić. Pozostaje jeszcze kwestia zmiany szkoły, którą oczywiście można dokonać, jednakże stajemy znów przed tym samym dylematem, a dodatkowo obciążamy naszą pociechę stresem i koniecznością zmiany otoczenia czy znajomych ze starej...

Bez nauki ani rusz

Bez nauki ani rusz

Mar 14, 2016

Obowiązek uczęszczania do szkoły spoczywa na każdym dziecku od siódmego do szesnastego roku życia. Szkoła zatem to instytucja bez której nie można się obejść. Jakie pełni zadania? Przede wszystkim kształci i wychowuje. Nauka staje się priorytetem, w realizacji którego nieodzowną rolę pełni nauczyciel. On to podczas lekcji dzieli się swoją wiedzą, starając się w jak najdoskonalszy sposób przekazać ją podopiecznym. Nauka daje możliwości realizacji na wielu podłożach, pozwala na rozwijanie własnych zainteresowań i pasji. Ciekawie prowadzone lekcje to nie tylko suche fakty, ale i radość uczestnictwa w dialogu grupowym, kooperacji z rówieśnikami. Szkoła to zaczątek prawdziwego życia, podwalina dorosłości. Od tego w jaki sposób zostaniemy do niego przygotowani, zależeć będzie w dużej mierze, jakimi ludźmi będziemy w przyszłości, jakim ideałom oraz wartościom zaufamy. Nauczyciel spełnia zatem ważną rolę w kreowaniu ludzkiego charakteru. Wychowanie to nie tylko rodzina, ale także szkoła – drugi dom. Szkoła od której nie tylko można, ale i należy wymagać pomocy. Poprzez edukację kształtuje się postawę dojrzałej osobowości – człowieka otwartego na innych, życzliwego oraz chętnego do niesienia pomocy bliźnim. Lekcje uczą miłości wobec Ojczyzny, uczą szacunku i pokory. Edukują w kierunku upowszechniania zasad tolerancji oraz odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka. Szkoła umożliwia rozwój każdego ucznia według indywidualnych predyspozycji. Daje możliwość uczestnictwa w wielu kołach zainteresowań, sprawdzania nabytej wiedzy w konkursach i olimpiadach. Prawdziwe szczęście spotkało tych, co na swojej drodze trafili na pedagogów z pasją. Tacy nauczyciele to nadzwyczajny...

Zawód nauczyciela

Zawód nauczyciela

Mar 14, 2016

Zawód nauczyciela to marzenie wielu dzieci. Uczniowie mają przecież ciągły kontakt z tym zawodem i doskonale zdają sobie sprawę, na czym on polega. Nic wiec dziwnego, że pytając dziecko kim chce zostać w przyszłości, w odpowiedziach często pada profesja nauczyciela. Czas jednak szybko weryfikuje tę opinię i z czasem nauczycielami zostają nieliczni. Zawód nauczyciela wymaga ukończenia studiów kierunkowych z zakresu, w którym dana osoba chciałby uczyć. Ponadto konieczne jest odpowiednie przygotowanie pedagogiczne, co niekiedy wymaga dodatkowego czasu, pieniędzy i zaangażowania. Z drugiej strony uczelnie wyższe często gwarantują takie przygotowanie podczas studiowania głównego kierunku. Trzeba również pamiętać o odpowiednich predyspozycjach, ponieważ nie każdy nadaje się na nauczyciela. Ważne jest wiec zdanie sobie sprawy czy zawód ten jest dla nas odpowiedni. Po takim przygotowaniu można starać się o posadę nauczyciela. Ale gdzie jej szukać? Oczywiście pierwszym kierunkiem powinna być jedna ze szkół. Nauka przecież jest obowiązkowa, a ilość szkół w każdym powiecie dość spora. Możliwość prowadzenia lekcji warunkuje oczywiście wybrany wcześniej kierunek studiów. Trudno sobie wyobrazić, żeby uczyć plastyki w szkole średniej, której projekt nauczania nie obejmuje tego przedmiotu. Im bardziej powszechny przedmiot, tym teoretycznie łatwiej znaleźć pracę. Lekcje języka polskiego, matematyki czy nauk przyrodniczych odbywają ie zarówno w szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych, co sprawia, że zapotrzebowanie na tego typu nauczycieli jest najwięcej. Warto pomyśleć również o korepetycjach, które często towarzyszą temu...

Rola nauczyciela w procesie edukacji

Rola nauczyciela w procesie edukacji

Mar 8, 2016

Każdy z nas w trakcie swojej wieloletniej edukacji musiał uczyć się rzeczy, które nie do końca były zbieżne z naszymi zainteresowaniami albo też kompletnie nas nudziły. W tej kwestii nic się nie zmieniło i uczniowie nadal niektóre przedmioty traktują po macoszemu, starając się uzyskać satysfakcjonujące ich oceny jak najmniejszym nakładem sił. W naszym kraju nie ma możliwości dopasowywania nauczanych treści do indywidualnych zainteresowań ucznia, dlatego minimalizm nie powinien nikogo dziwić. Należałoby się jednak zastanowić, w jaki sposób prowadzone powinny być lekcje, aby jak największa ilość uczniów wykazywała zainteresowanie daną tematyką. Wielu ekspertów podkreśla, że to nauczyciel i jego formy prowadzenia zajęć mają największy wpływ na zainteresowanie młodego człowieka wykładanymi zagadnieniami. Konkretny przedmiot bardzo często postrzegany jest przez ucznia jako mało interesujący, ponieważ nie napotkał on na swojej edukacyjnej drodze kogoś, kto byłby w stanie w sposób intrygujący i ciekawy przekazać mu swoją wiedzę. Bardzo częstym przykładem jest tu tak bardzo nielubiana matematyka, której ogół uczniów nie tylko że nie lubi ale wręcz się jej boi. A przecież bywają przypadki, że klasa o profilu humanistycznym, dzięki zaangażowanemu pedagogowi osiąga bardzo dobre oceny z tego przedmiotu. Tego typu przypadki pokazują, że nauka praktycznie każdego przedmiotu może być ciekawa bądź przynajmniej znośna dla ucznia, jeśli treści będą mu przekazywane w sposób interesujący i będzie on aktywnie zaangażowany w rozwiązywanie problemów. Dlatego zawsze, zanim wydamy osąd nad uczniem, zastanówmy się kto jest współodpowiedzialny za osiągane przez niego...